HYDROSOL DECOR FLOOR – Vodotesná hmota na podlahy biela 8 kg

60,48 

MÁM ZÁUJEM

Vnútorná, predpripravená vodotesná hmota na dekoratívne ošetrenie povrchov, ktoré sú menej alebo viac často vystavené vlhkosti.Náter dokáže premostiť praskliny až do šírky 0,75 mm a umožňuje úplne vodotesné a pružné škáry.Konečná úprava sa vykonáva dvojitým nanesením produktu Hydrosol Polyurethane 2K, čím sa dosiahne mechanická aj dodatočná vodotesná ochranná vrstva.Okrem mechanickej a vodotesnej ochrany má suchý film pochôdznych plôch nízky klzný potenciál.
Hydrosol Decor Floor nie je vhodný pre použitie na podklady, ktoré sú neustále pod vodou napr. bazény, nádrže a pod.
Spotreba:
– 1,5-2 kg/m2
Príprava podkladu
Podklad by mal byť mierne drsný, pevný, suchý, čistý, bez prachu, zvyškov olejov, mastnoty alebo inej nečistoty.Hrubé povrchy s ostrými hranami zabrúste alebo vyrovnajte.Príliš hladké povrchy primerane zdrsnite.
Nové omietky a stierkové hmoty nechajte zrieť najmenej 1 deň na každý mm hrúbky.Betónové podklady je potrebné nechať zrieť najmenej jeden mesiac.
Použitie zmesi na extrémne slabé podklady (slabé omietky a slabé stierkové hmoty), ktoré je možné odstrániť miernym otryskaním alebo odstránením ochranných pások, nie je povolené.Na extrémne nasiakavé podklady (sadrokartónové dosky, sadrové omietky, vláknocementové dosky atď.) je použitiezákladného náteru Akril Emulzia a na betónové povrchy (betónové dosky, potery) základný náter Jukol Primerpovinné.
V prípade použitia na povrchy, ktoré viac alebo menej krát môžu navlhnú, je nevyhnutné pred použitím HYDROSOL Decor Floor naniesť nepriepustnú vrstvu produktom HYDROSOL Express 1K.
Aplikácia
Vodotesnú hmotu pred použitím dôkladne premiešajte.Aplikujte dekoračným hladidlom z nehrdzavejúcej ocele v 2 alebo 3 vrstvách s celkovou hrúbkou najviac 1,5-2 mm.Aplikácia sa vykonáva (zaoblenými ťahmi) vo všetkých smeroch, aby sa získala škrupinová štruktúra.Doba schnutia medzi vrstvami by mala byť od 45 minút do 1,5 hodiny.
Prvá vrstva môže byť pred nanesením druhej alebo druhá pred nanesením tretej brúsená brúsnym papierom P150 alebo P200.Brúsenie poslednej vrstvy pred dokončením sa neodporúča, pretože by to mohlo poškodiť štruktúru hmoty a viesť k nevhodnému konečnému vzhľadu.Výsledný suchý film je optimálne ošetriť s HYDROSOL Polyurethane 2K v dvoch vrstvách, aby sa získala dodatočnávodotesná a mechanická ochrana.
Čistenie náradia
Náradie po skončení prác ihneď očistite a umyte vodou.

Ďalšie informácie

Značka

Main Menu

HYDROSOL DECOR FLOOR - Vodotesná hmota na podlahy biela 8 kg

60,48 

Mám záujem